Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelem

A vállalkozás megszűnt!

Adatait a személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXIII., a 2003. évi XLVIII., és a 2011. évi CXII. adatvédelmi törvényeknek megfelelően bizalmasan kezeljük.

Adatait az Ön engedélye nélkül nem jelenítjük meg és harmadik félnek nem szolgáltatjuk ki, azokat kizárólag a meghirdetett tanfolyamainkkal kapcsolatban, ill. a mindenkori érvényben lévő felnőttképzési jogszabályoknak megfelelően kezeljük.

A 2011. évi LXXVII törvénynek megfelelően adatait továbbítani vagyunk kötelesek a FAR NIVE rendszerbe a “Kezelt adatok” menüpontnak megfelelően.

2020.09.01-től érvényes 2013. évi LVXXII. felnőttképzési törvény miatt bizonyos személyes adatokat továbbítani köteles minden felnőttképző intézmény és vállalkozás a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerbe (FAR).

A következő adataid kezeléséről rendelkezhetsz:

 • Megtilthatod személyes adataid továbbítását: ebben az esetben az állami rendszerből tanúsítvány nem állítható ki számodra. (A képző saját tanúsítványát, igazolását kapod.) Később már nem tudod módosítani, ha esetleg mégis meggondolnád magad.
 • Megtilthatod adószámod továbbítását: ez semmilyen hátránnyal nem jár részedre
 • Megtilthatod e-mail címed továbbítását: ez szintén semmilyen hátránnyal nem jár részedre

Amennyiben személyes adataid továbbítását megtiltod, meg kell adnod az oktatási azonosítód. Amennyiben nem tudod megadni vagy nincs, úgy a személyes adatokat kötelezően továbbítanunk kell, viszont a FAR az Oktatási Hivataltól való oktatási azonosítód beszerzése után törli azokat a saját rendszeréből.

Megadott elérhetőségeiket marketing célra nem vesszük igénybe, reklám céljából harmadik félnek nem adjuk át, adataival nem kereskedünk, SPAM és egyéb üzeneteket nem küldünk.

Regisztrációs adatlapon küldött adatainak elektronikus biztonságáról https protokoll bevezetésével, a Let`s Encrypt tanúsítvány megszerzésével gondoskodtunk.

Az adatvédelmi szabályzat (továbbiakban „szabályzat”) célja

A szabályzat célja, hogy meghatározza az Érintettek Adatkezelő által kezelt személyes adatainak körét, az adatkezelés célját, jogalapját és módját. A szabályzat célja továbbá, hogy biztosítsa a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az Érintettek magánszférájának tiszteletben tartását, az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, biztosítsa annak feltételeit, hogy az Érintettek személyes adataihoz való jogosulatlan hozzáférés, a személyes adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra hozatala vagy felhasználása megakadályozható legyen.

Adatfeldolgozó és Tárhelyszolgáltató:

Cég neve: Magyar Hosting Kft

Székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Adószáma: 23495919-2-41

Email címe: info@mhosting.hu

A Tárhelyszolgáltató biztosítja a regisztrált felhasználók adatainak tárolását a szerverükön létrehozott SQL adatbázisban.

 

Jogszabályi háttér

A Weboldal működtetése során az Adatkezelő kötelezettséget vállal a hatályos adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek betartására, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának (továbbiakban: „NAIH”) ajánlásainak figyelembevételére.

A hatályos vonatkozó jogszabályok:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”);
 • a személyes adatok gépi feldolgozását szabályozó 1998. évi VI. törvény;
 • a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény;
 • a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény;
 • felnőttképzésről szóló 2011. évi LXXVII. törvény

Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelése az érintett (továbbiakban: „Látogató”) előzetes tájékoztatásával – jelen szabályzat elfogadása – és önkéntes hozzájárulásával történik.

A Weboldal használatával a Látogató elfogadja a jelen szabályzatot és hozzájárul adatainak a Szabályzat szerinti kezeléséhez, tárolásához.

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy lehetővé tegye a(z):

 • szolgáltatásokkal, termékekkel, tanfolyamokkal kapcsolatos információkérést és információnyújtást;
 • szolgáltatások kiszámlázását;
 • tanúsítványok, oklevelek kiállítását;
 • oktatások, képzések, foglalkozások megtartását; részvételi jogosultság ellenőrzését;
 • a Weboldal felhasználói élményének növelését;
 • a Weboldal használatával kapcsolatos – egyes Látogatókhoz közvetlenül nem kapcsolható – statisztikák készítését.
 • weboldalon egyes – regisztrációhoz kötött – tartalmak elérhetőségének korlátozását

Általános irányelvek

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának. Az adat kizárólag a cél szerinti jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezelhető. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely elengedhetetlenül szükséges a cél eléréséhez. A személyes adat kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A személyes adat mindaddig megőrzi az adatkezelés során e minőségét, amíg a kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az Adatkezelő az adatkezelés során biztosítja, hogy a Látogatót csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Kezelt személyes adatok (továbbiakban: „Adatok”) köre

A Weboldalt a Látogató önmagának azonosítása nélkül is látogathatja, ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a Weboldal használata során korlátozott mértékben sor kerülhet olyan technikai adatok, információk kezelésre, melyeket nem vagy csak nehezen lehet egy adott személyhez kapcsolni. Ezen adatok kezelésére elsősorban látogatottsági adatok mérése, statisztikák elkészítése, hibák javítása és felhasználói élmény fokozása céljából kerül sor. Az ún. sütikről (cookie) a Szabályzat “Sütik (cookiek)”  pontjában adunk részletes tájékoztatást.

 • Ajánlatkérés, információkérés e-mailben
  • Név
  • E-mail cím
  • Telefonszám
 • Szolgáltatás megrendelés
  • Név
  • Telefonszám
  • Email cím
  • Számlázási adatok
 • Regisztráció
  • A “szolgáltatás megrendelése”-nél feltüntetett együttes adatok
 • Számlázás
  • Név
  • Számlázási cím
  • Cégek esetében: cégnév, székhely, adószám
  • E-mail cím
 • Tanúsítvány kiállítása
  • Név: viselt és születéskori
  • Születési hely és idő
  • Anyja neve
 • Adatok továbbítása a FAR NIVE rendszerbe a csatolt kép alapján történik:

 

Sütik (cookies)

A Weboldalon úgynevezett cookie-kat (továbbiakban: „Sütik”) használunk (Tárhelyszolgáltató). A Sütik olyan file-ok, amelyek képesek azonosítani a Látogatót, illetve tárolják személyes preferenciáit, valamint technikai adatait, mint például az átkattintások és egyéb navigációs adatok. A navigációs adatok megmutatják, hogy a Látogató mely oldalakat látogatta meg és milyen sorrendben. A sütik kezelik, hogy a Weboldalon és azon keresztül mely reklámok jelenjenek meg, valamint mérik ezek hatékonyságát.

A sütik célja, hogy a felhasználói élmény és a szolgáltatás minőségének növelése érdekében statisztikai adatokat gyűjtsenek a Weboldal forgalmáról, nyomon kövessék a felhasználói trendeket, sémákat és kiválasztásokat;

A Sütiket a Látogató böngészője gyűjti, a tárolás helye a Látogató számítógépe. A Sütik egy része a böngésző bezárásakor automatikusan törlődik, másik részüket a Látogató bármikor szabadon törölheti a böngészőjének beállításaiban. A Weboldal látogatásakor keletkezett Sütiket úgy állítottuk be, hogy 3 hónap után automatikusan törlődjenek.

A böngészők alapértelmezett beállításai engedélyezik a Sütik használatát, ugyanakkor a Látogatónak módjában áll letiltania a Sütiket a böngészője beállításaiban. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmét, hogy a Weboldal egyes szolgáltatásai, funkciói csak a Sütik engedélyezésének bekapcsolása esetén érhetőek el.

A Sütik segítségével kinyert adatok adott Látogatóhoz közvetlenül nem, vagy csak nehezen kapcsolhatók, ezeket kizárólag összevont statisztikák formájában, anonim jelleggel kezeli az Adatkezelő. A Weboldal a Google Analytics szolgáltatásával áll összeköttetésben, az összevont adatok kezelését és technikai hátterét a Google biztosítja.

A Weboldal használatával a Látogató hozzájárul a Sütik Szabályzatban foglaltaknak megfelelő használatához.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a regisztrációkor megadott adatokat a Látogató önkéntes hozzájárulásának visszavonásáig kezeli és tárolja. A hozzájárulás bármikor, szabadon visszavonható. A hozzájárulás visszavonására azonban csak olyan esetben kerülhet sor, ha az adat és a Látogató között közvetlen kapcsolat van, vagy amíg az ilyen kapcsolat helyreállítható. Ellenkező esetben az adat nem tekinthető személyes adatnak.

A számlázáshoz szükséges adatok az elektronikus számlázási rendszerből nem törölhetők: név, lakcím, céges adatok.

A tanúsítványok kiállításához szükséges személyes adatok törlésének kérelme és törlése után utólagosan kért tanúsítvány vagy oklevél kiállítására, pótlására már nincs mód.

Adattovábbítás

Az Adatkezelőnek jogában áll az összesített, anonim, az egyes Látogatókhoz közvetlenül nem kapcsolható információkat, statisztikákat megosztani bármely harmadik féllel.

A fenti pontban említetteken túlmenően az Adatkezelő semmilyen személyes adatot nem továbbít harmadik fél részére.

Harmadik felek adatkezelési gyakorlatáért az Adatkezelő a Ptk. szerinti, „az adott helyzetben általában elvárható” gondosság tőle elvárható mértékéig tud felelősséget vállalni.

Külső hivatkozások, linkek

A Weboldal tartalmazhat olyan harmadik fél weboldalára mutató hivatkozásokat, linkeket, amelyekre nem vonatkozik jelen Szabályzat. Ezek az oldalak nem állnak az Adatkezelő tulajdonában és azokat nem üzemelteti, így ezeknek az adatkezeléséért Adatkezelő nem vállal semmilyen felelősséget. A Látogató felelőssége, hogy ezen oldalak vonatkozó szabályzatait elolvassa, értelmezze és elfogadja.

Adatok biztonsága

Az interneten nem lehet biztosítani a személyes adatok teljes körű védelmét, biztonságát, azonban az Adatkezelő mindent megtesz a Ptk. szerinti, „az adott helyzetben általában elvárható” gondosság tőle elvárható mértékéig a Látogató személyes adatainak megóvása érdekében. Így olyan technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz, melyek igyekeznek a személyes adatokat megóvni a véletlen vagy szándékos manipulációtól, elvesztéstől, megsemmisítéstől, jogosulatlan közzétételtől, illetve hozzáféréstől. A fentiek ellenére – tekintettel az Internet sajátosságaira – az Adatkezelő nem tudja garantálni, hogy egy jogosulatlan behatolás során bármely, a Látogató által megadott információhoz egyáltalán nem fog hozzáférni jogosulatlan harmadik fél.

A Látogató jogai

A Látogatónak jogában áll adatainak kezeléséről a Szabályzatban leírtakon túlmenően, vagy a Szabályzat értelmezésére vonatkozóan tájékoztatást kérni. A Látogató tájékoztatást az Adatkezelő megadott elérhetőségein kérhet. Az Adatkezelőnek kötelezettsége ezen tájékoztatást a kézhezvételt követő tőle telhető lehető legrövidebb, de legkésőbb 30 napon belül írásban megadni.

A Látogatónak bármikor és korlátlanul jogában áll kérni személyes adatnak minősülő adatainak módosítását, helyesbítését vagy törlését. A Látogató az adatkezelés megszüntetésére irányuló kérelmét a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 14 napon belül feldolgozza, melyről a Látogatót írásban értesíti. Az erre irányuló kérelem alapján a személyes adatok kezelésének megszüntetését, az adatok törlését – a jogszabály által meghatározott kötelező adatkezeléseken túlmenően – minden esetben végrehajtja.

A Látogató a hírlevelekről a hírlevelek alján található linken keresztül azonnali hatállyal leiratkozhat.

Jogorvoslat

A Látogató jogainak megsértése esetén az Infotv. alapján jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy – a választása szerint – az Adatkezelő székhelye szerinti megyei bíróság vagy a Látogató lakó- vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulni.

A szabályzat módosítása

Adatkezelőnek jogában áll jelen Szabályzatot bármikor, egyoldalúan módosítani, annak érdekében az megfeleljen mind az Adatkezelő célkitűzéseinek, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások, termékek specialitásainak, valamint a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak. A Weboldalon keresztül mindig a hatályos szabályzatot érheti el a Látogató. A Látogató kötelezettsége, hogy időről-időre olvassa át a jelen Szabályzatot annak érdekében, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan minden információnak a birtokában legyen.

A Szabályzat hatálya

Jelen szabályzat 2018.05.25-én lépett hatályba és visszavonásig érvényes.

error: A tartalom védett!!